Plava Špilja Luštica

Unutar Plave Špilje se pretapaju nijanse plavila kako nebeskog tako i morskog