Gospa od Skrpjela

Gospa od Skrpjela je jedno od dva ostrvceta u Boka Kotorskom zalivu